เครื่องตัดหัวผ้า / เครื่องตัดใบมีตรง

       

 

                                                                                                             
 
                                                                                                           
 
                                                                                                           
 
                                                                                                           
 
                                                                                                           
                                                                                                          
 
                                                                                                          
 
                                                                                                         
 

                                                                                       สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 081 354 4818

                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                         

..........................................................................................................ดูรายระเอียดเพิ่มเติม ............................................................................................