Sermchai Cutting Table for SMEs

คุณสมบัติโต๊ะตัดผ้า
- ขนาดหน้ากว้าง มีให้เลือกตั้งแต่ 48 นิ้ว -130 นิ้ว หรือ กำหนดโดยลูกค้า และ    ความยาว คิดเป็นยุนิต 1unit = 1.20 m.
- หน้าไม้มีให้เลือก 2 แบบคือ: 1.เคลือบโฟเมก้า, 2. เคลือบโพลียูรีเทน
- ขอบโต๊ะมี 2แบบ คือ 1.ขอบพลาสติก (PVC), 2.ขอบสแตนเลส ( stainless )
- โครงสร้างเหล็กเคลือบสีฝุ่นอบ
- สกรูปรับ

โต๊ะตัดผ้ารุ่น TM01-P
รายละเอียด

- หน้ากว้าง 48 นิ้ว -130 นิ้ว
- หน้าไม้เคลือบ โฟลียูนิเทน
-โครงสร้างเหล็กเคลือบสีฝ่นอบ
- ขอบพลาสติกโดยรอบ
- สกรูขาปรับ

โต๊ะตัดผ้ารุ่น TM01-F
รายละเอียด

- หน้ากว้าง 48 นิ้ว -130 นิ้ว
- หน้าไม้เคลือบแผ่นโฟเมก้า-ขาว
-โครงสร้างเหล็กเคลือบสีฝ่นอบ
- ขอบพลาสติกโดยรอบ
- สกรูขาปรับ


โต๊ะตัดผ้ารุ่น TM01-Fs
รายละเอียด

- หน้ากว้าง 48 นิ้ว -130 นิ้ว
- หน้าไม้เคลือบแผ่นโฟเมก้า-ขาว
-โครงสร้างเหล็กเคลือบสีฝ่นอบ
- ขอบพลาสติกโดยรอบ
- สกรูขาปรับ

 

 

 

 

 

 


โต๊ะตัดผ้ารุ่น TM02-Fs
รายละเอียด

- หน้ากว้าง 48 นิ้ว -130 นิ้ว
- หน้าไม้เคลือบ แผ่นโฟเมก้า-ขาว
-โครงสร้างเหล็กเคลือบสีฝ่นอบ
- ขอบพลาสติกโดยรอบ
- สกรูขาปรับ

โต๊ะตัดผ้ารุ่น TM02-Fs
รายละเอียด

- หน้ากว้าง 48 นิ้ว -130 นิ้ว
- หน้าไม้เคลือบแผ่นโฟเมก้า-ขาว
-โครงสร้างเหล็กเคลือบสีฝ่นอบ
- ขอบพลาสติกโดยรอบ
- สกรูขาปรับ

ชุดเครื่องรีดชนิดไอนํ้า

โปรเจคจบ ทำเว็บ ออกแบบเว็บ โปรโมทเว็บ